Profi megoldások 
kis- és középvállalkozások számára
a termékdíj és hulladék adatszolgáltatás területén

Mi nem tanácsot adunk, hogy mit kellene tennie, hanem létrehozzuk és működtetjük cége termékdíjas és hulladék adatszolgáltatási rendszerét!

A legtöbb gazdálkodó meglepődik, hogy milyen sokan kötelezettek hulladék adatszolgáltatásra.

Az alapokat a 2012. évi CLXXXV. törvény adja. Ennek 28. fejezete rendelkezik a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről. Ezzel persze nem jutnánk messzire.

 

A Kormány 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl már pontosít, ennek 1.§-a már meghatározza, hogy ki a kötelezett.  Korábban a 10 főnél többet foglalkoztató cég már kötelezett volt, ez most kikerült a törvényböl. A súlyhatárok szigorodtak, aki éves szinten 100kg-nál több veszélyes hulladékot (200 volt), 2000kg-nál több hulladékot vagy 5000kg-nál több nem veszélyes építési és bontási hulladékot bocsát

Sokan itt elégedetten hátradőlnek, hogy ezen a területen nincsen kötelezettségük. Pedig több jogszabályban megfogalmazott többféle kötelezettségük is lehet.

Vegyük a leggyakoribb mellényúlást. A Kormány 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl, mit ír?

12.§ (1) A gyártó a 4. melléklet szerinti adatlapot kitölti, és az OKTVF részére történõ megküldésével kezdeményezi a nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételt legkésõbb az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig kell kezdeményezni.

Ja- szokták mondani-, mi nem gyártunk. Ami nem számít, mert a gyártóval egy tekintet alá esik a berendezést forgalomba hozó, a rendelet itt visszamutat a törvény értelmező rendelkezéseire 2.§

16. gyártó: termék előállítója, továbbá – ha a terméket nem Magyarország területén állítják elő – az, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén elsőként forgalomba hozza;

Tehát ha tőlünk nyugatabbra járva azt látjuk, hogy sokkal olcsóbban vehetnénk meg a cégünknek valamilyen műszaki kütyüt, ami elektromos elven működik, akkor gondoljunk arra, hogy emiatt - már, ha megvesszük a cég számlájára és készletre vesszük -, akkor azt kvázi forgalomba hoztuk. Üzleti célra használjuk.

Tehát a 12.§ szerint regisztrálnunk kellett volna a főfelügyeletnél. Már ez sem lenne öröm.

De a főfelügyelet nem dolgozik ám ingyen. Az ő igazgatási szolgáltatási díjuk, hogy befogadják a bejelentkezésünket és adnak egy KÜJ számot 75.000Ft. Azt már csak zárójelben jegyzem meg: (a felügyelet ugyanezért az aktusért nem szed pénzt).

Ez a versenysemlegességről szólhatna, de ahhoz nem értek, csak a paraszt nagyapámtól örökölt eszem nem fogadja be a problémát.

Ha nem vesztette el a fonalat, akkor észrevette, hogy van felügyelet és van főfelügyelet. Azt gondoltam a fő ellenőrzi a többit, de nem, az elektromos berendezések csak a főfelügyelethez tartoznak.

Évekkel ez előtt a telefonos segítségkérésnél mindkét fél elmondta, nem ért a másik dolgához. Ebben legalább egységesek. A gazdálkodót viszont a törvény kötelezi. Ma már a Főfelügyeletet fölösleges hívni, még a végzéseiben megadott ügyintézőket sem kapcsolják a közvetlen számokon. E-mailekre kedvük szerint néha válaszolnak.

Ha valaki elfelejt bejelentkezni 200.000Ft környezetvédelmi bírságra számíthat. Igen egy adminisztratív hiba környezetvédelmi bírságot von maga után!

Hasonló a helyzet A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről esetében is. De más kötelezettségeink is lehtnek.

Annak érdekében, hogy ne keverhessük meg a bennünket felügyelőket, jogszabály kötelez minket, hogy csak egy KÜJ számot használhatunk.

Mert kiadnak többet is, de akkor is csak egyet használjunk.

Ha valaki sokat kérdez a felügyeletektől, akkor még azt is megkaphatja, hogy a 11/1996. KTM rendelet rendelkezik a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzettségi feltételeiről, ilyet kell alkalmazni.

A szakember el kell tudjon igazodni ebben a közegben, amelynek csak a felszínét érintettük.

Szemlélteti a terület bonyolultságát, hogy már létezik olyan pályázati pénzből fejlesztett szoftver, ami 40-70.000Ft-os árért segít az eligazodásban.

Ezt pontosítsuk.. Azt igéri a szoftver üzemeltetője, hogy napra készen meghatározhatjuk a program segítségével, hogy mely jogszabályok alapján keletkezik a cégnek hulladékos kötelezettsége. Ennek eldöntéséhez akár több ezer, a program által feltett kérdésre is választ kell adni.

De ezzekkel a jogszabályokkal az egyszemélyes cégnek is tisztában kell lennie, mert a törvény nem ismerete…….

Na ezért gondolom én kedvező ajánlatnak, hogy ezt az adminisztrációt is átvállaljuk Önöktől.

Ehhez az első lépés: ide kattintva kérheti díjmentes felmérésünket.